Dear Visitors:
Federal funding for this website ended in 2003, therefore few materials have been added since that time. Fortunately, there is continued interest in culturally and appropriate materials, curriculum, and programs. Because of this, we have allowed this site to remain as an archive. Please feel free to use this site, but recognize that it is no longer current.

Khidmat Linguistik dan Kebudayaan
Selamat Datang ke CLAS

* * * * * * * * * *

CLAS BOLEH MEMBANTU

Tujuan utama laman web ini dibina adalah untuk menyediakan khidmat dan kepakaran bagi membantu keluarga, guru atau sesiapa sahaja yang berminat merancang program Pendidikan Khas. Laman in telah dibina dengan kerjasama rakan-rakan daripada pelbagai bangsa dan budaya. Namun begitu, fokus utama CLAS adalah untuk mengumpul dan menyebarkan maklumat mengenai bahan-bahan pembelajaran serta rujukan yang telah dibina dan dikemaskini di Amerika Syarikat. Bahan-bahan yang disediakan telah mengambilkira aspek-aspek bahasa, budaya serta perkembangan pelajar. Laman ini menyediakan latihan dan rujukan yang membolehkan ibu bapa, guru atau sesiapa sahaja yang berminat memilih bahan-bahan yang bersesuaian. Sebahagian daripada laman juga disediakan dalam bahasa Sepanyol. Kami berharap laman ini dapat dimanfaatkan dan dikongsi bersama.

El Personal de CLASSekiranya anda mempunyai sebarang soalan, cadangan atau komen, sila hubungi kami di: Online Form. Kerjasama anda juga dipohon untuk mengisi borang soalselidik yang disediakan. Terima kasih.