Dear Visitors:
Federal funding for this website ended in 2003, therefore few materials have been added since that time. Fortunately, there is continued interest in culturally and appropriate materials, curriculum, and programs. Because of this, we have allowed this site to remain as an archive. Please feel free to use this site, but recognize that it is no longer current.

Välkommen

* * * * * * * * * *

 

Jo till CLAS, som kan vara den informationskällan.

CLAS Early Childhood Research Institute samlar in och beskriver olika typer av hjälp som finns i USA för barn med särskilda behov och deras familjer. Det görs genom att kollegor med med olika kulturella och språkliga rötter samarbetar. Det material och de metodersom finns på den här hemsidan återspeglar tankar om kopplingen mellan barns kultur och språk samt barns särskilda behov och utveckling. Genom informationen på den här hemsidan hoppas vi kunna upplysa brukare(t ex familjer, lärare och personal samt forskare om material, metoder och andra resurser som finns att tillgå samt om vilka sammanhang som är relevanta för val av specifika material och metoder.

Delar av den här hemsidan kan också läsas på spanska. Vi hoppas att du finner den sammantagna informationen hjälpfull och att du vidarebefordrar den till vänner och kollegor.

El Personal de CLASOm du har frågor, förslag eller bara vill förmedla några synpunlter, så kan du kontakta oss på förjande adress: Online Form. Tack för besöket!

-Till CLAS personalen