Dear Visitors:
Federal funding for this website ended in 2003, therefore few materials have been added since that time. Fortunately, there is continued interest in culturally and appropriate materials, curriculum, and programs. Because of this, we have allowed this site to remain as an archive. Please feel free to use this site, but recognize that it is no longer current.

Hinggil sa CLAS Institute

* * * * * * * * * *

 

writingMay isang "service coordinator" sa Daly City, California na naghahanap nang impormasyon tungkol sa mga pamamaraan kung paano natututo ng pangalawang wika ang mga batang may kapansansan. Saan kaya siya makakahanap nang tulong?

Sa Brownsville, Texas naman ay may isang amang nangangailangan nang kaalaman at materyales upang matulungan niyang makabasa ng Ingles ang anak niyang bingi. Saan kaya siya makakahanap nang rekurso?

Sa Long Island City, New York, may isang propesor na nagtuturo ng mga pamamaraan kung paano mababatid ang antas ng kakayahan ng mga bata. Nais niyang turuan ang kaniyang mga mag-aaral nang wasto at angkop na pamamaraan nang pagsukat ng kakayahan ng mg batang kumakatawan ng iba't ibang lahi, kultura at wika. Saan kaya niya makukuha ang ganitong klaseng impormasyon?

Maaaring makatulong ang CLAS!

Sa tulong ng maraming kasamahan na kumakatawan ng iba't ibang lahi, kultura at wika, ang CLAS - "The Early Childhood Research Institute on Culturally and Linguistically Appropriate Services" ay nagtitipon at nagsasalarawan ng mga materyales na makakatulong sa mga pamilyang may anak na may kapansanan at sa mga taong tumutulong sa kanila. Pinagsisikapan naming pagsamasamahin ang mga materyales na tumutugon sa kultura at wika, sa paglaki ng mga bata, at sa iba't-ibang uring kapansanan. Hangad naming magbigay-alam sa mga "practitioners," pamilya, at mga nananaliksik nang iba't ibang materyales na magagamit nila at kung papaano sila makapili nang materyales na angkop sa kanilang sitwasyon.

Ang ibang bahagi ng website ay maaari ding basahin sa wikang Kastila. Inaasahan namin na makakatulong sa inyo ang aming website at sana ay ipamalita ninyo ito sa inyong mga kaibigan at kasamahan.

Kung mayroon kayong tanong, mungkahi, puri o puna, childrenmangyari lamang na mag-email sa amin sa Online Form. Siyanga pala, huwag po kayong mag-atubiling sumagot sa aming guest survey. Maraming salamat po!

--Mga Kawani ng CLAS